Cito door de basisschool

Kinderen die in groep 4 zitten maken ieder jaar de Cito-toets van het LVS. In januari is de eerste Cito-toets en betreft de Cito M4. Als tweede in mei/juni en heet E4. Wat is nu handig om als ouder te weten over deze toets. Via dit artikel zullen we u meer vertellen over de Cito-toetsen van groep 4. Op die manier bent u helemaal geïnformeerd.

Toetsen

Om direct te beginnen zijn dit de Cito-toetsen die worden afgenomen: begrijpend lezen, spelling, woordenschat en rekenen. De kinderen worden bevraagd over alle lesstof die aan bod is gekomen. Dat houdt onder andere in: vermenigvuldigen en delen tot en met honderd, de tafels en grote sommen. Op het vlak van taal en spelling gaat het categoriewoorden en werkwoorden juist kunnen spellen. Woordenschat wordt getest middels woorden die leerlingen in deze groep moeten weten. Bij begrijpend lezen en tekstbegrip gaat het om de manier waarop teksten behandeld en verwerkt worden. Elk van deze onderdelen komen tijdens het jaar aan de beurt en moeten worden beheerst.

Nut van de toetsen

Om welke reden neemt de basisschool deze toetsen af? Waarom willen ze alles weten van de Cito-scores? De school heeft als taak om de leeropbrengsten van kinderen in beeld te brengen. Door de Cito twee keer af te nemen is het leergedrag te signaleren. De docenten van groep 4 kunnen zien of de klas en leerlingen voldoende vooruit gaan. Is dat niet het geval, kan een plan worden opgesteld om het kind verder te helpen. Daarnaast zijn de scores belangrijk voor de uitstroom na de basisschool naar de middelbare school. Scores van toetsen helpen bij die verwijzing.

Voorbereiden op de toetsen

Het is zeker zo dat de basisschool haar leerlingen voorbereid op de Cito-toetsen van M4 en E4. De inhoud komt dan ook terug in de normale lessen. Je mag dus aannemen dat kinderen vanzelf worden klaargestoomd voor de Cito-toetsen M4 en E4. Helaas wil dat niet alles zeggen, want de Cito M4 en E4 verschillen van de reguliere methodetoetsen. Veelal is niet alleen de inhoud moeilijker, ook de opzet is anders dan op de normale toetsen. Niet zo gek dat veel ouders ervoor kiezen om de Cito-toetsen thuis voor te bereiden. Om dat goed te doen heb je professionele oefenboeken nodig, die weten wat er in groep 4 allemaal geleerd moet worden. De oefenboeken voor Cito van Educazione kunnen gebruikt worden om kinderen voor te bereiden op zowel de M4- als de E4-toets.

Cito-toetsen oefenen?

De uitgeverij Educazione heeft drie boeken uitgebracht, speciaal voor groep 4. In deel één worden leerlingen goed voorbereid op de M4-Cito, terwijl deel 2 zich richt op de toets van mei (E4). Cito-toets Groep 4 oefenen deel 3 is het meest complete oefenboek en betreft een combinatie van beide boeken. De meer dan 330 oefeningen per deel bieden deze Cito-toets oefenboeken van Educazione volop oefenmateriaal om alle belangrijke Cito’s van groep 4 voor te bereiden met uw kind. Wat betreft de vakken begrijpend lezen, taal, spelling, woordenschat en rekenen, komt alles ruim aan bod. De professionele oefenboeken van Educazione worden jaarlijks door veel ouders gebruikt om hun kinderen te helpen voorbereiden op de toetsen van de basisschool. De oefenboeken zijn digitaal en fysiek te bestellen. Als je meer wil weten bezoek je de volgende pagina: Educazione’s oefenboeken.

Tot slot

Als je kind in groep 4 zit worden er twee toetsen gemaakt: de Cito-toets M4 (januari) en E4 (mei). De toetsen gaan over begrijpend lezen, woordenschat, rekenen en spelling en zijn erg belangrijk omdat ze de ontwikkeling van leerlingen en groepen in beeld brengen. Leerkrachten gebruiken de uitslagen van de toetsen om kinderen verder te helpen. Omdat deze scores van belang zijn beslissen veel ouders om hun kinderen beter voor te bereiden op deze momenten. De Cito Oefenboeken van Educazione komen daarbij zeker van pas. In de oefenboeken komen alle onderwerpen, vakgebieden en strategieën uit groep 4 aan bod en worden leerlingen stevig getraind in alle onderdelen van groep 4 op de basisschool.